Корпоративтік басқару жөніндегі нұсқаулық белгіленген ережелерге сәйкес келу мақсатында ғана емес, сондай-ақ тиісті ережелерді, әлемдік практикаға сәйкес келетін рәсімдерді қолданатын компанияның директорлар Кеңесінің, KIC Лизинг комитеттерінің және Менеджментінің толық ашықтығын қамтамасыз ету мақсатында KIC лизингке дұрыс корпоративтік басқару қағидаттарын қамтиды. 

Корпоративтік басқарудың неғұрлым егжей-тегжейлі тәсілі директорлар Кеңесі (комитет немесе БПК) қабылдаған ережелер мен жүйелердің коды болып табылады, ол сондай-ақ компанияның өз мақсаттарына қол жеткізу үшін кеңесті және команданы сауатты басқару үшін, өз акционерлері мен мүдделі тараптарына қаражаттың оңтайлы қайтарылуын қамтамасыз ете отырып және адамдардың әлеуметтік мақсаттарын қанағаттандыру үшін нормативтік ережелер мен заңдарды қамтиды.